Nhà > Vận chuyển & Giao hàng

OEM/ODM

Sau nhiều năm phát triển trên công nghệ và thiết kế sản phẩm, Diện có thể nhanh chóng đáp ứng các nhu cầu tùy và đảm bảo từ chuyển thời gian, chất lượng và hiệu suất.
 
o Dịch vụ:
phần cứng tùy biến, tùy chỉnh phần mềm, tùy biến xuất hiện, phần cứng giao diện tùy biến kích thước, PCB board tùy biến, vv.
 
o Quá trình dịch vụ:

   kỹ thuật                       Dự án tùy chỉnh                Ký hợp đồng                     Chuyển                           Sau khi bán
Giao tiếp                      khẳng định                                                                                                           dịch vụ


câu hỏi?

  Nhấn vào đây để làm mới